Вдова Доренко приехала на прощание. Анастасия ВАРДАНЯН